Smart Status Monitoring (למטעני הייבוא בלבד)

טרגט מציעה לך הלקוח מערכת מחשב ייחודית ובלעדית שעוצבה ופותחה על ידי צוות טרגט

1. "Hands Free Status Monitoring"

- מעקב מטענים על מסך הלקוח- כל שינוי מדווח אוטומטית על מסך הלקוח (בפיתוח)

המערכת מאפשרת לבחור איזה מבין המטענים שלך ברצונך לעקוב אחר ההתקדמות בתהליך הלוגיסטי.


המערכת מציגה על גבי המסך האישי שלך בזמן אמת את השינויים שחלו בתהליך(או את כל המשלוחים שלך שטרם הגיעו ליעדם- אם תבחר באפשרות זאת).

2. מעקב משלוחים באמצעים אחרים:
- מעקב באי-מייל
- מעקב בפקס

כאשר יש שינוי ב"סטטוס" של המטען, תשלח ללקוח הודעה אוטומטית ממחשבי החברה.

למידע נוסף אנא צור עימנו קשר באמצעות משלוח מייל ל support@targetls.co.il